Enermax T.B.Silence PWM и T.B.Silence Manual


Първата серия Enermax T.B.Silence Manual, предлага два модела вентилатори със съответните технически характеристики:

1. UCTB8A (8cm) – B82 x H82 x T25mm със скорост на въртене 800 – 2,500 (+/- 10%), въздушен поток 30.77 – 66.40 кубични метра за час при ниво на шума 10 dB и статично налягане 0.676 – 3.202.

2. UCTB12A (12cm) – B120 x H120 x T25mm със скорост на въртене 800 – 1,500 (+/- 10%), въздушен поток 63.83 – 121.05 кубични метра за час при ниво на шума 10 dB и статично налягане 0.722 – 1.676.

И двата модела са изградени от полупрозрачна пластмаса, с форма на перката: Batwing.  Регулацията е ръчна посредством потенциометър, както става ясно от името на продукта.

Вторият вариант на серията T.B.Silence е Enermax T.B.Silence PWM, като и тя предлага два модела вентилатори със съответните технически характеристики:

1. UCTB8P (8cm) – B82 x H82 x T25mm със скорост на въртене 500 – 2,200 (+/- 10%), въздушен поток 19.32 – 59.65 кубични метра за час при ниво на шума 8 dB и статично налягане 0.517 – 2.394.

2. UCTB12P (12cm) – B120 x H120 x T25mm със скорост на въртене 500 – 1,500 (+/- 10%), въздушен поток 45.04 – 121.05 кубични метра за час при ниво на шума 8 dB и статично налягане 0.483 – 1.676.

И двата модела са изградени от полупрозрачна пластмаса, с форма на перката: Batwing.  Разликата между двата варианта е регулацията. При моделите от серията Enermax T.B.Silence PWM регулацията се осъществява посредством PWM.

Dobrin Krastev is the owner, reviewer and newsman of www.DVTests.com with more than 15 years' experience in personal computers, server and storage systems, UPS, peripheral devices and software. Passionate about testing and reviewing, AMD overclocking using AM3 990FXA and AMD FM2 A85X test systems and building modding projects.
We will be happy to see your thoughts

Leave a reply

Search