Our main goal is to create meaningful content of objective tests and reviews! From users for users.

Lamptron FC10 Vintage контролер за вентилатори

Най-интересното около модела е използването на лампов дисплей (nixie tube display). Накратко това е стъклена тръба пълна с газ и съдържаща анод с форма на мрежа и катоди с форма на различни цифри или символи. Потребителя ще може да избира на дисплея да се отчитат показания за температура, напрежение или скорост на въртене на вентилаторите.

FC10 предлага контрол на четири канала при максимална мощност 30W за канал. Друга благинка е дистанционното управление, което предлага безжичен контрол на каналите. Контролера ще се предлага в две модификации, FC10 и FC10 Special Edition. Към аксесоарите на втората модификация са включени допълнителни лицеви панели, общо пет на брой.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply